← Geri Dön

Topluluk Politikası

Teminatımız

Herkes için açık ve erişilebilir bir ortam sağlamak amacıyla topluluğun katkıcıları ve yürütücüleri olarak, katkı vermeyi yaş, beden tipi, engel durumu, etnik köken, cinsel kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet ifadesi, tecrübe, milliyet, dış görünüş, ırk ve din ayrımı gözetmeden keyifli ve güvenli bir tecrübe haline getirmeyi taahhüt ederiz.

Kaidelerimiz

Olumlu bir ortam yaratmaya yardımcı davranışlara aşağıdakiler örnek gösterilebilir:

 • Hoşgörülü ve kapsayıcı bir dil kullanmak
 • Hoşgörülü ve kapsayıcı bir dil kullanmak
 • Farklı görüşlere ve deneyimlere karşı saygılı olmak
 • Yapıcı eleştirileri hoş karşılamak
 • Topluluk için en iyisinin ne olduğuna odaklanmak
 • Topluluğun diğer üyelerine empatiyle yaklaşmak

Kabul edilemez davranışlara aşağıdakiler örnek gösterilebilir;

 • Cinsiyetçi dil veya görsellerin kullanımı ve diğer katkıcılara istenmeyen romantik ilgi göstermek veya romantik tekliflerde bulunmak
 • Trollemek, hakaret/aşağılama içeren yorumlar ve birinin şahsına veya siyasi görüşlerine saldırmak
 • Birini alenen veya gizlice taciz etmek
 • Başka insanların kişisel bilgilerini, mesela ev adreslerini, rızaları olmadan yayınlamak
 • Profesyonel bir ortamda uygunsuz kaçabilecek davranışlarda bulunmak

Yetki ve Sorumluluklarımız

Topluluk yöneticileri, üyelerden bekledikleri davranış biçimini açıklamakla ve kabul edilemez davranışlara karşı tekrarlanmamaları için adil ve uygun bir şekilde gerekli düzenlemeleri yapmakla sorumludur. Proje yürütücüleri bu topluluğa uymayan yorumları, beyanları, linkleri veya diğer katkıları silme, değiştirme veya reddetme yetkisine sahiptir. Buna davranışları uygunsuz, kırıcı, saldırgan veya zararlı bulunan katkıcıları geçici veya kalıcı olarak topluluktan uzaklaştırmak da dahildir.

Kapsam

Bu kanal topluluğa ait alanlarda ve birinin projeyi veya topluluğunu kamusal bir alanda temsil etmesi halinde geçerlidir. Topluluğu temsil etmek, topluluğun sosyal medya hesaplarını yönetmek veya bir etkinlikte topluluk adına görev almak şeklinde olabilir. Topluluğun temsilini topluluk yöneticileri tanımlayabilir veya detaylandırabilir.

İcra

Kabul edilemeyecek herhangi bir davranış içeren bir olay yaşanması durumunda topluluk ekibiyle eposta adresindeki yöneticiler ile direkt iletişim kurulabilir. Bu kişilere iletilen ve uygun görülen şikayetlerin tümü dikkate alınacak, araştırılacak ve duruma uygun bir şekilde yanıtlanacaktır. Topluluk yöneticileri olayı haber veren kişinin kimliğini gizli tutmakla yükümlüdür. Sözleşmenin icrasına dair yönergeler ayrıca yayınlanabilir.

Topluluk yöneticileri bu sözleşmeyi iyi niyetle uygulamayan topluluk yöneticilerine karşı geçici veya kalıcı yaptırımlar uygulayabilir.

Kaynak

Bu Topluluk Sözleşmesi, İstanbul PHP Topluluğu'anun v0.0.1 sürümünde ufak değişiklikler yapılarak kullanılmıştır. İstanbul PHP Topluluğu, Contributor Covenant 1.4 sürümünden çevirmiştir, aslına bu adresten erişebilirsiniz: https://www.contributor-covenant.org/tr/version/2/0/code_of_conduct/